Naši lektori
Kontakt

Potešenie zo vzdelávania

Spájame naše viac ako 15 ročné skúsenosti z manažmentu zdravotníckych zariadení, televízneho vysielania a špičkových odborníkov z medicínskej praxe, aby sme na Slovensko priniesli atraktívne video-kurzy s kreditmi komôr.


Vitajte v rodine eSestra.sk

​Naši lektori

​viceprezidentka Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu

Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.

Jedna zo zakladateľov hemostazeológie na Slovensku. Orientuje sa na klinickú a laboratórnu hematológiu – poruchy krvného zrážania, diagnostiku, prevenciu a liečbu krvácavých a trombofilných stavov. Je spoluautorom  7 monografií. 

Má bohatú medzinárodnú publikačnú a prezentačnú činnosť. 

Je držiteľkou ocenení  SLS a SSHT a SKS.

Pozri kurzy →

advokát, spoločník a konateľ v advokátskej kancelárii 
PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.

JUDr. Dušan Slávik, LL.M

Špecializuje sa na poskytovanie právnych služieb v oblasti zdravotníckeho práva, správneho práva, práva životného prostredia, obchodného práva, 

stavebného práva a riešeniu sporov v súdnom i rozhodcovskom konaní.

Pravidelne publikuje v právnických odborných časopisoch a so svojimi príspevkami vystupuje na konferenciách doma i v zahraničí.

Pozri kurzy →

pedagóg, laborant, audítor

Mgr. Michaela Macichová, PhD.

Od roku 1992 pracuje v hematologickom laboratóriu UNLP Košice.
V roku 2002 ukončila vysokoškolské štúdium II.stupňa na Trnavskej univerzite v Trnave na FZaSP v odbore Vyšetrovacie laboratórne metódy. Doktorandské štúdium ukončila na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v študijnom programe normálna a patologická fyziológia. Venuje sa problematike korpuskulárnych hemolytických anémií ako aj výskumu laboratórnych parametrov vo vzťahu ku predikcii mortality u kriticky chorých pacientov. Viac ako 20 rokov pôsobí ako stredoškolský učiteľ odborných predmetov na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach. Je autorkou 24 publikácii a spoluautorkou vysokoškolskej učebnice.
Pozri kurzy →

lekárka VÚSCH Košice, a.s.

MUDr. Júlia Abu Zaid

Po ukončení štúdia na gymnáziu Konštantínova v Prešove vyštudovala odbor Všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od roku 2012 pracovala na I.Internej klinike UNLP v Košiciach a od roku 2016 pracuje ako lekárka na Klinike kardiológie vo VÚSCH, a.s. Košice.

Pozri kurzy →

záchranár, lektor kurzov prvej pomoci

Bc. Ján Oršoľa

Na SZŠ vyštudoval odbor zdravotnícky asistent. Na Prešovskej univerzite následne študoval odbor urgentná zdravotná starostlivosť. Od roku 2021 pracuje ako zdravotnícky záchranár v Záchrannej službe Košice. Prvej pomoci sa venuje 7 rokov, z toho 4 roky pôsobí aj ako lektor kurzov prvej pomoci Červeného kríža.

Pozri kurzy →

sestra I. KAIM, UNLP Košice

PhDr. Jana Baková, MPH, PhD.

Od roku 2021 pôsobí ako sestra I. KAIM, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice. Pred tým pôsobila ako vedúca sestra II. Chirurgickej kliniky, UNLP, Košice, ale aj ako sestra špecialistka pri lôžku Jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia, UNLP, Košice a na rovnakej pozícii aj v Leteckej vojenskej nemocnici, a. s. Košice. Doktorandské štúdium PhD. absolvovala na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Pozri kurzy →

​​

súkromný psychiater, www.bersihand.sk 

MUDr. Ing. Monika Bersihand MBBS AKC MRCPsych

Medicínu vyštudovala v Londýne na univerzite King’s College London. Pracovala v prestížnych londýnskych nemocniciach ako je Charing Cross London, ktorá je súčasťou Imperial College London, tiež Chelsea and Westminster Hospital. Úspešne zvládla všetky tri atestácie, čím získala členstvo v Royal College of Psychiatrists in London a titul MRCPsych. V roku 2019 sa presťahovala na Slovensko. Okrem psychiatrie absolvovala doktorka Bersihand trojročné vysokoškolské štúdium s názvom „Associate of King’s College“ z oblasti morálky, etiky, náboženstva, histórie a sociológie na King’s College London v roku 2021. Absolvovala aj inžinierske štúdium na Ekonomickej univerzite Bratislave v odbore Zahraničný obchod v roku 1997.

Pozri kurzy →

Špeciálni hostia

katolícky kňaz

Mgr. Martin Novotný

Pôsobí ako farár v Košickej Arcidiecéze. 

Od januára do apríla 2021 pôsobil na covid oddelení Košickej Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura. 

Ako farár v minulosti pôsobil aj v Nemeckej diecéze Limburg.

Pozri kurzy →

Na Vašom názore záleží!

Napíšte nám, každý názor nás poteší a posunie ďalej.

Kontaktné údaje

Adresa

eGalileo, s.r.o.

OC Ondava

Trieda armádneho gen. Svobodu 1025/1

04022 Košice

Email

info@eSestra.sk

Fakturačné údaje
IČO:            53 64 19 73

DIČ:            21 21 45 11 23

IČ DPH:      Nie sme platca DPH

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Košice I, odd: Sro, vložka č. 51092/V

VOP eSestra.sk